Diff

Skillnaden (Difference) av Radius of Gyration, RG mellan x (pin) och y-axeln 90 grader pin. Diff påverkan framförallt över 40+ fot, dvs i torrfältet så här… 0,000 Ingen Rg Diff, stabilast, minst kick, ingen flare, 0,001 – 0,020 Ultra Låg Rg Diff,...

Hybrid

Ett uttryck som betyder att det finns en blandning av Pearl (pärlemomfärg) och Solid (ej pärlemofärg) i klotet. ”Hybrid” gör normalt att klotet har en mediumkick. Dvs någonting mellan det kickigare pearl och tidigare jämnare svängade...

Int

Int (Intermediate Rg diff z-led, MB, PSA, dvs hur asymmetrisk kärnan är) Påverkan framförallt över 40+ fot, dvs i torrfältet 0,000 Ingen Int, dvs Symmetrisk kärna, stabilaste typen av klot, 0,001 – 0,003 Nästa ingen Int, betraktas som Symmetrisk kärna, dvs...

PAP

PAP, Positiv Axis Point är den punkt som ligger still på en icke flare-ande/wobblande boll (dvs att rullbanan inte vandrar), typ spärrboll eller enklaste uretan eller klisterklot. Är individuell och beror på spelarens släpp. När man borrar klot och vill ha en speciell...

Pearl

Ett uttryck som betyder att det finns pärlemofärg i skalet. ”Pearl” gör normalt att klotet svänger lite senare och mindre än tex ”Hybrid” och...

Rg

Klotets Rg, Radius of Gyration. Rg-värdet mäts i x-led,  dvs vid pin. Rg ett mått på hur kärnan är konstruerad, en av de sakerna som påverkar hur tidigt klotet svänger och hur rotationsvilligt klotet är. Rg påverkan framförallt vid 20-40 fot, dvs ca där torrfältet...