Diff

Skillnaden (Difference) av Radius of Gyration, RG mellan x (pin) och y-axeln 90 grader pin. Diff påverkan framförallt över 40+ fot, dvs i torrfältet så här… 0,000 Ingen Rg Diff, stabilast, minst kick, ingen flare, 0,001 – 0,020 Ultra Låg Rg Diff,...