Int (Intermediate Rg diff z-led, MB, PSA, dvs hur asymmetrisk kärnan är) Påverkan framförallt över 40+ fot, dvs i torrfältet

0,000 Ingen Int, dvs Symmetrisk kärna, stabilaste typen av klot,

0,001 – 0,003 Nästa ingen Int, betraktas som Symmetrisk kärna, dvs stabilaste typen av klot,

0,004 – 0,009 Svagt Asymmetrisk kärna, lite mer reaktion på torrfält, något kickig,

0,010 – 0,020 Lågt Asymmetrisk kärna, lite snabbare reaktion på torrfält, något kickigare,

0,021 – 0,029 Kraftigt Asymmetrisk kärna, snabb reaktion på torrfält, kickigare,

0,030 Kraftigast Asymmetrisk kärna, snabb reaktion på torrfält, kickigare