PAP, Positiv Axis Point är den punkt som ligger still på en icke flare-ande/wobblande boll (dvs att rullbanan inte vandrar), typ spärrboll eller enklaste uretan eller klisterklot. Är individuell och beror på spelarens släpp. När man borrar klot och vill ha en speciell layout, dvs var hålen ska sitta, har det stor betydelse var en PAP finns. Så lär dig dessa siffror och berätta det för din klotborrare.

Ligger vanligtvis mellan 4″ and 6 1/2″ och oftast något ”upp”. Vilket innebär att rullbanan ligger lite närmare tummen än fingrarna. Allt mäts oftast i och anges i tum, 1 tum = 25,4 mm.

Under 5” är låg rull, över 6” är hög rull.