Bli Auktoriserad Proshop!

I samband med www.luckylarsenmasters.com kommer vi kommer bla ha IBPSIA utbildning på Ströms Bowlingshops splitter nya digitala borrmaskin. milldrillvacjig1500

Dvs kurs för gamla och nya klotshopar i hur man blir en Auktoriserad Proshop! Kostnad 9000 kr + moms/delt. IBPSIA certifiering kommer att äga rum i Baltiska Hallen 18-20 aug i Malmö.

Är du en befintlig proshop som inte är certifierad eller har tankar att starta en ny proshopsverksamhet så är det läge! Peter Somoff från Storm kommer från USA och håller i denna 3-dagars kurs. Kontakta Niklas Linderholm Bowltech 0708-711177 för mer information!