Vad är Rg?

Vad är Rg?

Klotets Rg, Radius of Gyration. Rg-värdet mäts i x-led,  dvs vid pin. Rg ett mått på hur kärnan är konstruerad, en av de sakerna som påverkar hur tidigt klotet svänger och hur rotationsvilligt klotet är. Rg påverkan framförallt vid 20-40 fot, dvs ca där torrfältet...