Klotets Rg, Radius of Gyration. Rg-värdet mäts i x-led,  dvs vid pin. Rg ett mått på hur kärnan är konstruerad, en av de sakerna som påverkar hur tidigt klotet svänger och hur rotationsvilligt klotet är.

Rg påverkan framförallt vid 20-40 fot, dvs ca där torrfältet börjar

Ju lägre RG-värde, ju tyngre och mindre kärna har klotet och lättare att få snurr på och klotet går tidigare i rull.  Gör ofta att klotet svänger tidigare och jämnare och ofta hinner svänga mer. Lättare få rotationer om klotet har lågt Rg. Dvs att det mesta av vikten finns nära centrum.

Ju högre Rg, ju mer jämntung eller mer skaltung och större är kärnan och gör att klotet svänger senare, längre ner i banan.

Precis som det är svårare att få snurr på ett tungt svänghjul där mycket vikt finns längre från centrum krävs mer rotationer av spelaren för att få snurr på klotet om det har högt Rg.

2,46 – 2,48 Lågt Rg, får klotet att svänga tidigare,

2,49 – 2,51 Medium Lågt Rg, får klotet att svänga något tidigare,

2,52 – 2,54 Medium Rg, medium jämn sväng,

2,55 – 2,57 Medium Högt Rg, får klotet att svänga något senare,

2,58 – 2,80 Högt Rg, får klotet att svänga senare

En grov tumregel är att för varje 1/100 som det skiljer på RG-värdet så motsvara detta ca 1 fot (ca 30cm) i längd. Gäller för en mediumspelare med mediumvarv och mediumfart i bollen.

Detta innebär att Guru med Rg-värde 2,50 kommer att gå i rull tidigare och svänga jämnare samt totalt mera jämfört med Hy-Road Pearl Rg 2,58 som glider längre ner, ca 8 fot innan den går i rull. Gör också att Hy-Road Pearl kommer kicka på mera i slutdelen av banan då den har mer energi kvar.

Andra saker som påverkar klotets egenskaper är, förutom Rg. Rg Diff och ev asymmetri, yta, layout och vilket skalmaterial klotet är gjort av,

Kombinationen Rg, Rg diff ev asymmetri yta, layout, skalmaterial som sammantaget gör klotets egenskaper. Tillsammans med hur spelaren spelar och hur banan är oljan och sen nedspelad avgör totalt vad som händer på banan.

Ingen enskild egenskap bestämmer helt klotets beteende på banan utan det är kombinationen av egenskaper som gör detta. Inte minst ytan på bollen, dvs om den är matt blank eller mitt i mellan, har betydelse och lyckligtvis är det det enda som enkelt kan justeras efter borrning och val av klot.

Här är en video hur man mäter bla Rg på USBC (ca halvvägs in). Längre ner en annan video där de nämner Rg. Den är från 2008 och klotmärket (Legends) finns inte längre i den form den fanns då i, men innehållet är helt ok. PS Legends var förespråkare för symmetriska kärnor, vilket alla är i videon. Dvs kärnan kan snurras kring en axel och behålla sitt utseende. Det går inte med de asymmetriska.