Asymmetrisk kärna

Det finns, som sagt, tre olika typer av konstruktioner på bowlingklot. 3-komp, symmetrisk 2-komp och asymmetriska 2-komp. Innan har jag skrivit om 3-komp och symmetrisk 2-komp och nu kommer det kapitel om asymmetriska 2-komp.

Asymmetrisk mod 2-komponents 

Allmänt

Benämning på de klot som utvecklats från Symmetriska 2-komp.

Dagen avsnitt kommer att bli rätt rörigt, se längre ner. Men läs gärna, men var inte orolig om de snurrar.

Bland de asymmetriska kloten finns de mest spektakulära kärnorna som gör att klotet wobblar/flare’ar mest. Vilket innebär mer och tidigare sväng. Ofta har de ett märke kallad… ja den kallas väldigt mycket, precis som ett kärt barn. Tex MB (Ebonite, Hammer), Bomb (Ebonites gamla namn), PSA (Storm, i form av en liten blixt).

Svagt asymmetriska klot kan också ibland ha en MB, men asymmetriska har alltid det. Symmetriska klot har aldrig MB. Om man behöver en punkt som kan liknas vid MB, används tex vid vissa layoutprocedurer, så dra man en linje från pin, genom cg och märker “MB” på ett avstånd 6 3/4 tum från pin.

Punkten MB/PSA, är den punkt asymmetriskaklot strävar att snurra runt när man slår eller om man lägger de i en sk Determinator .

Determinator är ett hjälpmedel som visat var denna punkt är. Har man ingen Determinator i en pluggad boll så är man på djupt vatten då det aldrig går att se var denna punkt är då för den ändras olika då man pluggar bollen.

Dvs lägger man klotet i en Determinator så är det den punkt som till slut man får fram när klotet slutat ”kantra”. Låter lite grekiska men klotet flyttar sin rullbana för den strävar efter att rulla med denna punkt i sin axel. Så är denna punkt långt ifrån din axel i släppet så wobblare den mycket och svänger mer och tidigare.

Oavsett namn så är den till stor hjälp när man ska sätta hålen på ”rätt” stället. ”Rätt”, syftar till att det inte finns något rätt eller fel, utan bara olika ställen som ger olika egenskaper. Att någon som inte borrat klotet kan se på din boll att den är felborrat är en gåva få för unnad. Ofta är det någon konkurrent som självutnämnt sig till domare över andras borrning. Detta är rätt så irriterande men speglar mer dåligt självförtroende hos den som säger det, än kunskap i ämnet. Sen finns det de som inte kan eller helt enkelt missförstått sättet ditt klot är borrat.

Blir du orolig så är det bara att höra av dig så förklarar jag. Du kan också läsa mer när jag ska skriva om layouter eller läsa den lilla folder som ofta följer varje klot. På nätet finns också en del, men där finns även en massa strunt.

PS

När jag kollar igenom klottillverkares rekommendationer. Dvs hur man ska borrar de symmetriska och asymmetriska så är det väldig dålig ordning. De har använt klipp och klistra från föregående klot. Sen har det, nästa hos alla tillverkare, blivit galet. Klotserie som varit asymmetrisk och nu är symmetrisk har borrtips som heter ”Så borrar du denna asymmetriska boll” och så hade de i meningen innan berättat att den numera är symmetrisk.

Sen finns det några andra fel som, om man nu inte sysslar med detta all vaken tid, är svåra och se. Men man märker att det är väldigt ologiskt ibland.

MEN problemet är väldigt litet,

Asymmetrisk och symmetriska borrning är i grunden samma om man håller tungan rätt i mun. Och det viktigaste, som alla tillverkare gemensamt uppmanar är att ytan och skötsel är viktigast. Värst, eller lika bra så? Är Brunswick. Jag hittar inte deras layouttips. Har de tagit bort de eller är jag bara blind? Men hur kloten ska borras, det vet jag till 100%.

Tips.

Genom att flytta grepp, dvs olika layouter kan din klotborrare reglera bollens egenskapar. Ytan och skötseln av klotet är fortfarande det absolut viktigaste om du vill ha bollen bra länge.

Användningsområde

Bollarna till de som vill ha mesta möjliga sväng. Antingen för att banorna är blöta eller för du saknar lite varv i kulan. Men komplettera med någon annan boll också, definitivt en spärrboll. För spärra med dessa monster är onödigt svårt.

Fördelar

Här kan du få mest sväng…

Nackdelar

Här kan du få för mycket och för tidig sväng, vilket gör att bollen är rätt död när den når käglorna.

Bakgrund / Historia

Denna revolution kom lite mer smygande än de andra klotkonstruktionsrevolutionerna. De symmetriska 2-komp blev mer och mer utbyggda tills de en dag inte kunde betraktas som symmetriska.

Kring 1995 så började man sätta en extra markering på sina numera asymmetriska klot. Markeringen kallas oftast MB eller PSA. PSA är Storms namn, Preferred Spin Axis. Ett bra namn då det är det det är. I dag är gränser lite flytande och tendensen är mer symmetriska aggressiva bollar till olja än asymmetriska flaremonster.

Det finns de som definitivt är symmetriska och de som är asymmetriska. Sen finns de några som bara är lite asymmetriska och då är det upp till vem som helst att placera in dem i någon av grupperna.

Ju mer asymmetri, ju mer flare, ju mer sväng. Men också lite mer klot bara för de oljigaste banorna. På medium till torra banor kommer klotet bara att svänga till lite tidigt för att sedan bara gå rakt och utan effekt.