Ströms Bowlingshop besöker…

… snart följande klubbar och hallar. Vill du som klubb eller hall boka mig en speciell dag?  Ring/smsa/maila 0705-125294 [email protected]

Kristiansand Mån 20 aprilkl 15.00
Playax, Baltiskan Prel22-23 augIndividanpassad klot-utb