Klottrappan

Klottrappan är ett sätt att dela in de olika klottyperna efter deras egenskaper. Trappstegen har normalt 6 steg från 1-6 där 1 svänger mest och 6 minst. Har du 6 st klot bör du ha ett av var, dvs 6 st klot alla med olika egenskaper. Har du färre klot kan du t.ex. ha ett klot från steg 1, steg 3 och steg 6. Spelar du t.ex. med tvåhandsgrepp eller slår väldigt löst/hårt kan din klottrappa se lite annorlunda ut. Här är min definition på hur en klottrappa för de flesta bowlarna ska se ut:

Steg 1

Högst upp på trappan är #1 som är de klot som svänger mest och tidigast, och används normalt på långa profiler eller blöta banor. Är oftast solida asymmetriska reaktiva klot med lågt RG och högt RG-diff.

Steg 2

#2 är aggressiva ”ligga och kicka” klot som svänger sent och mycket. Ofta halvblanka asymmetriska pearl klot med relativt låga RG värden och högt RG-diff.

Steg 3

#3 är reaktiva symmetriska medium klot. Klot som passar på de flesta underlag. Medium RG och RG-diff.

Steg 4

#4 är de lugnaste reaktiva symmetriska kloten som har lite högre RG och mindre RG-diff.

Steg 5

#5 är de matta uretankloten med sina speciella egenskaper: de svänger väldigt tidigt och jämnt i banan och kickar betydligt mindre än de reaktiva. Används på de kortaste profilerna.

Steg 6

#6 är de blanka polyesterkloten eller de enklaste uretankloten. Klot som har minst friktion och går rakast. Används nästan alltid som spärrklot eller på de torraste banorna.