Axis Rotation, Rotationsaxel

Här kommer jag beskriva vad Axis Rotation är. Hur Axis Rotation uppkommer. Hur man mäter den. Vilken nytta det kan vara och veta sin Axis Rotation. Sist ett Länk-bibliotek så du kan forska vidare i ämnet.

Vad är Axis Rotation? Axis Rotation är tillsammans med Axis Tilt ett mått på var din PAP (Positiv Axis Point) är i släppögonblicket. Dvs det är ditt släpp, din hands placering i släppögonblicket som bestämmer var din Axis Tilt och Axis Rotation är.

File:20190102 Bowling ball initial axis rotation.png

Hur uppkommer Axis Rotation? Axis Rotation är ett mått på hur mycket du ”sida” du sätter på din boll i släppögonblicket. Släpper du rakt fram har du noll i Axis Rotation, har du allt på sidan har du 90 grader i Axis Rotation.

Axis Rotation mäter man från en fryst bild på klotet i släppögonbliket. PAP ska då vara utmärkt med en tejp och sen görs en bedömning hur mycket Axis Rotation man har.

File:Axis rotation.jpg

Vilken nytta är det att veta vilken Axis Rotation man har? Det är väldigt stor skillnad på hur klotet beter sig om man har noll, 45 grader eller 90 grader på sin Axis Rotation. Har man noll så går oftast klotet rakt fram vad män än gör och det kräver kraftigare layouter. Vid 90 grader så kickar klotet nästan alltid för mycket då den träffar torrfältet varför man ofta får ha layouter, klot och ytor som jämnar ut denna kick. Runt 45 grader är vanligast och det vi strävar efter. Där hittar vi störst flexibilitet med att hitta rätt med klot och borrningar.

Länk-bibliotek. Länkar till videos, PDF och hemsidor om Axis Rotation. Sök gärna själv på Axis Rotation Bowling Ball för få de senaste i ämnet.
En liten brasklapp. Inte alla har full koll på vad de pratar om, vissa bara berättar vad andra redan har sagt och ibland missförstått det hela. Försök vara kritisk och kolla på så många som möjligt. Då kanske man kan förstå något och komma fram till vad som stämmer.
1. Axis Rotation video The Axis Tilt & Rotation tool in Tenpin Toolkit
2. Axis Rotation video JR Raymond
3. Axis Rotation (mm) Power House
4. Axis Rotation Storm hjälper dig hitta den
5. Axis Rotation video Art Of Bowling
6. Axis Rotation Bowling wiki
7. Bowlingthismonth, betalsida om Axis Rotation (mm), som verkligen värd sina dollars
8. Överkurs (dvs saker du absolut inte behöver läsa eller förstå.) Ser imponerande ut, men hur en boll wobblar har de missförstått och då är det svårt bedöma resten…