TURBO SWITCH-A-ROO LOCKING TOOL

295 kr

Har du utbytbar tumme? Här är verktyget som underlättar uttagning av den lösa tuminsatsen.