Första delen, de första kapitlen av mitt skrivande handlade om…
Vilket klot behöver du?
Som naturligtvis berodde på tre saker.
1. Vilken typ av spelare är du?
2. Vad har du för något nu?
3. Vad vill du med din bowling?

För att kunna svara på detta delade jag in alla bowlare i sju grupper (dvs, svarar på frågan ”Vilken typ av spelare är du?), där grupp ett var nybörjaren och grupp sju proffsen.

Sen i varje grupp så berättade vad jag vad du borde ha och vad du borde komplettera med och lite allmänt vad du borde koncentrera dig på.

Del två ska handla om själva kloten som det nämns i de första kapitlen. Vad de består av och hur de är uppbyggda.

Jag börjar med att berätta om de tre materialen som finns. Polyester, uretan och reaktiva ytmaterial.