KLOTANALYS för Arne Nilsson ABC

Ströms Bowlingshops KLOTANALYS för Arne Nilsson ABC 070-5899907 [email protected]

Inledning

I klotanalysen ingår bla din PAP, dina klots Rg, Diff, Int, layouter och ytor. Slutsatser och förslag till åtgärder. Kortare förklaring finns här, mer utförliga på www.stroms.biz i ”Ordlistan” under ”Bowlingkunskap”.

Du kommer kontakt med mig, Anders Ström, på [email protected] eller 0705-125294 eller i butiken i Malmö på Erik Dahlbergsg 18. Se  www.stroms.biz för öppettider.

Mitt jobb är att försöka hjälpa dig om det behövs, så välkommen vad du än vill när det gäller din bowling oavsett din nuvarande nivå. En nivå som vi tillsammans kanske kan höja och göra roligare och intressantare med denna klotanalys! Klotanalys är bara en pusselbit i din bowling, mer finns för de intresserade och allt förfinas och upprepas om du vill utveckla en roligare och bättre bowling.

Spelaregenskaper

Din PAP, Positive Axis Point, är 5 1/2, 1 upp

PAP, Positiv Axis Point är den punkt som ligger still på en icke flare-ande/wobblande boll (dvs att rullbanan inte vandrar), typ spärrboll eller enklaste uretan eller klisterklot. Är individuell och beror på spelarens släpp. När man borrar klot och vill ha en speciell layout, dvs var hålen ska sitta, har det stor betydelse var en PAP finns. Så lär dig dessa siffror och berätta det för din klotborrare.

Ligger vanligtvis mellan 4″ and 6 1/2″ och oftast något ”upp”. Vilket innebär att rullbanan ligger lite närmare tummen än fingrarna. Allt mäts oftast i och anges i tum, 1 tum = 25,4 mm.

Under 5” är låg rull, över 6” är hög rull.

Klotegenskaper

Rg, Rg Diff, Int Rg Diff är siffror på dina bollar som beskriver deras egenskaper.  Är bra att veta vid ev komplettering eller ersättning av dina gamla klot. Rätt Rg och Rg Diffvärde på din nya boll är avgörande för vad den ska användas till. Din klotborrare har full koll på detta, men kan vara bra ha ett hum vad det handlar om. I alla fall värdena på dina nuvarande bollar.

Layouterna, dvs var hålen sitter i klotet i förhållande till pin mm på dina klot, kan vägleda hur du bäst borrar dina nya eller ev ändrar dina gamla.

Ytan på klotet, det enda som enkelt kan justeras efter borrning och av dig själv. Också den egenskap som mest påverkar klotet. Lär dig vad du har och hur du kan ändra den.

Ströms kommentarer

Din PAP, Positive Axis Point, är 5 1/2, 1 upp. Du har alltså en rull som är helt normal. Detta gör att man kan göra mycket med klot och borrning.

Columbia300 Encounter. En helt ny boll för dig som kommer svänga mest av dina klot. Om den svänger för lite beror det bara på att den har en för blank yta. Går matta ner lite eller mycket, fram och tillbaka om det skulle behövas. Bara hör av dig i så fall.

Hammer Plague. En bra aggressiv boll egentligen. Men då klot över tid tappar en hel del är den nu att betrakta som en mediumboll. Man kan ändra, justera denna boll, så den passar bra ihop till din nya Encounter om det behövs. Kanske helt olika ytor på dina bollar. En matt och en blank. Vanligt då man har tre klot. Dvs förutom spärr så har man två strajk-klot som gör olika saker.

Roto Grip polyester. En polyseterboll, dvs den typen som går rakast och naturliga spärrklotet på alla nivåer. När du väl lärt dig var man ska stå och spärra så kommer det fungera likadant för all framtid

Förslag

A. Ev Renovering. Dagens klot tappar en hel del bett efter ca 6-12 månader. Din Mystic Aura är rätt så ny så den behövs inte renoveras om den känns bra. Men gör gärna en renovering OM du tycker den har tappat något i sväng och effekt, men tidigast om ett halvår ca. Vänta tills den känns tam. Så renovera bara klot OM du vill de ska svänga mer eller annorlunda.

Genom en renovering där oljans tas bort, kommer klotet bli betydligt bättre att spela med. Skillnaden är väldigt stor om de är full av olja. Finns några knep göra det själv, men ofta är det otillräckligt och man får ofta bara ur lite olja och klotet blir ”fullt” igen efter någon månad. Jag tar än så länge 265 kr och då ingår, förutom uroljning en omslipning av ytan och nya fingerinsatser. Tar ca 24 h. Rekommenderas göra detta ca 1-2 gånger om året vid spel 1-2 gånger i vecka.

B. Din nuvarande klot är bra klot och som du relativt nyligen har kompletterat. Men om du vill ha något mer, är det naturligaste komplementet antingen en lugnare boll som ligger mellan din Mystic och din spärr. Tex Take Down. Eller en boll som svänger mer än Mystic om det är det du saknar. Tex Antics. Allt i 13 såklart. Förslag.

  1. Columbia Take Down normalpris 2583, Analyspris 1383!
  2. Columbia ANTICS normalpris 2883, Analyspris 1783!

Priser med betalning i maj (sen kan den borras i höst)

Dina klot, sammanfattning

(Detaljer längre ner) OBS verkar något blivit fel, hör av dig!

Förklaring. Klot nummer ”1”, bör svänga mest och användas på de blötaste banorna. Sen är det fallande skala. Sista klotet, om du har fler än en, är den lugnaste som bör användas till spärrspel och kanske när banorna är snustorra och inget annat fungerar.

Faktiska egenskaper beror på hur mycket bollarna är spelade med och vilken ytan man har på dem. En gammal mycket spelad boll svänger betydligt mindre än en ny. En matt boll svänger alltid tidigare och mer, än en blank som svänger senare och oftast mindre. DÄR i ytan hittar du rätt med din boll och är enklast att ändra, själv eller av mig. Utnyttja detta!

  1. Brunswick Mystic Aura, en relativt aggressiv boll med bra längd och kick
  2. DV8 Shanpire Spare, din spärrboll som går rakast

Dina klot nu, mer detaljerat

1. Brunswick Mystic Aura, en relativt aggressiv boll med bra längd och kick

 

Har följande fasta klotegenskaper

Konstruktion, kärnan Asymmetrisk

Material i skalet Aggressiv Reaktiv Hybrid

Klotet har Rg 2,48 Lågt Rg, får klotet att svänga tidigare,

Klotet har Diff 0,052 Hög Rg Diff, stark reaktions vid brytpunkt, mycket flare

Klotet har Int 0,015 Medium Asymmetrisk kärna, lite snabbare reaktion på torrfält, något kickigare,

Borrningsegenskaper, layouten på klotet. Pin ovanför och höger fingrarna, gör att klotet går ner lite längre och svänger lite mer.

Justerbara klotegenskaper, Bedömd eller rekommenderad klotyta. Blank. Gör att klotet svänger något mindre och senare.

 

2. Roto Grip polyester. Din spärrboll som går rakast

Har följande fasta klotegenskaper

Konstruktion, kärnan Symmetrisk

Material i skalet Polyester Pearl

Klotet har Rg 2,70 Högt Rg, får klotet att svänga senare

Klotet har Rg Diff 0,017 Ultra Låg Rg Diff, stabilast, minst kick, mycket lite flare

Borrningsegenskaper, layouten på klotet Pin rakt över CG, normal ”nollad” borrning på spärrbollen

Justerbara klotegenskaper, Bedömd eller rekommenderad klotyta. Blank. Gör att klotet svänger något mindre och senare