KLOTANALYS för Conny Rosén Allön

Ströms Bowlingshops KLOTANALYS för Conny Rosén Allön 0761-958437 [email protected]

Inledning

I klotanalysen ingår bla din PAP, dina klots Rg, Diff, Int, layouter och ytor. Slutsatser och förslag till åtgärder.

Kortare förklaring finns här, mer utförliga på www.stroms.biz i ”Ordlistan” under ”Bowlingkunskap”.

Du kommer kontakt med mig, Anders Ström, på [email protected] eller 0705-125294 eller i butiken i Malmö på Erik Dahlbergsg 18. Se  www.stroms.biz för öppettider.

Mitt jobb är att försöka hjälpa dig om det behövs, så välkommen vad du än vill när det gäller din bowling oavsett din nuvarande nivå. En nivå som vi tillsammans kanske kan höja och göra roligare och intressantare med denna klotanalys! Klotanalys är bara en pusselbit i din bowling, mer finns för de intresserade och allt förfinas och upprepas om du vill utveckla en roligare och bättre bowling.

Spelaregenskaper

Din PAP, Positive Axis Point, är 5 1/8 VÄNSTER, 1 7/16 upp

PAP, Positiv Axis Point är den punkt som ligger still på en icke flare-ande/wobblande boll (dvs att rullbanan inte vandrar), typ spärrboll eller enklaste uretan eller klisterklot. Är individuell och beror på spelarens släpp. När man borrar klot och vill ha en speciell layout, dvs var hålen ska sitta, har det stor betydelse var en PAP finns. Så lär dig dessa siffror och berätta det för din klotborrare.

Ligger vanligtvis mellan 4″ and 6 1/2″ och oftast något ”upp”. Vilket innebär att rullbanan ligger lite närmare tummen än fingrarna. Allt mäts oftast i och anges i tum, 1 tum = 25,4 mm.

Under 5” är låg rull, över 6” är hög rull.

Klotegenskaper

Rg, Rg Diff, Int Rg Diff är siffror på dina bollar som beskriver deras egenskaper.  Är bra att veta vid ev komplettering eller ersättning av dina gamla klot. Rätt Rg och Rg Diffvärde på din nya boll är avgörande för vad den ska användas till. Din klotborrare har full koll på detta, men kan vara bra ha ett hum vad det handlar om. I alla fall värdena på dina nuvarande bollar.

Layouterna, dvs var hålen sitter i klotet i förhållande till pin mm på dina klot, kan vägleda hur du bäst borrar dina nya eller ev ändrar dina gamla.

Ytan på klotet, det enda som enkelt kan justeras efter borrning och av dig själv. Också den egenskap som mest påverkar klotet. Lär dig vad du har och hur du kan ändra den.

Ströms kommentarer

Din PAP, Positive Axis Point, är 5 1/8 VÄNSTER, 1 7/16 upp. 

Du har alltså en rull som är helt normal. Detta gör att man kan göra mycket med klot och borrning.

Dina nuvarande klot. En Benchmark med lite yta på och en blank ligga och kicka i Uproar.  Plus en spärrboll såklart. Det jag tror saknas är en lite mattare värstingboll så du får fatt i banan när det är mycket olja. Speciellt för er vänsterhänta kan i bland brabbas av detta då det aldrig spelas upp på samma sätt som på högersidan. Här får du några förslag

Förslag

 Finns lite mer hämta med en boll lite mer bett i. som tex…

  1. Någon av Columbias ANTICS normalpris 2883, Analyspris 1783!
  2. Storm Sync normalpris 2783, Analyspris 1883!
  3. HAMMER Brick normalpris 2783, Analyspris 1683!

Alla med matt yta och med lite mer aggressiv borrning än det du har på dina nuvarande klot. Priser med betalning i maj (sen kan den borras i höst)

Dina klot, sammanfattning

(Detaljer längre ner) OBS verkar något blivit fel, hör av dig!

Förklaring. Klot nummer ”1”, bör svänga mest och användas på de blötaste banorna. Sen är det fallande skala. Sista klotet, om du har fler än en, är den lugnaste som bör användas till spärrspel och kanske när banorna är snustorra och inget annat fungerar.

Faktiska egenskaper beror på hur mycket bollarna är spelade med och vilken ytan man har på dem. En gammal mycket spelad boll svänger betydligt mindre än en ny. En matt boll svänger alltid tidigare och mer, än en blank som svänger senare och oftast mindre. DÄR i ytan hittar du rätt med din boll och är enklast att ändra, själv eller av mig. Utnyttja detta!

  1. Columbia 300 Benchmark. En symmetrisk boll för mediumblöta banor.
  2. Roto Grip Uproar. En symmetrisk ligga och kicka boll för mediumbanor
  3. Columbia 300 WD. En plastboll som svänger minst av alla bollar.

 

Dina klot nu, mer detaljerat

1. Columbia 300 Benchmark. En symmetrisk boll för mediumblöta banor.

Har följande fasta klotegenskaper

Konstruktion, kärnan Symmetrisk

Material i skalet Medium Reaktiv Hybrid

 Klotet har Rg 2,51 Medium Lågt Rg, får klotet att svänga något tidigare,

Klotet har Diff 0,052 Hög Rg Diff, stark reaktions vid brytpunkt, mycket flare

Klotet har Int 0,000 Ingen Int, dvs Symmetrisk kärna, stabilaste typen av klot

Borrningsegenskaper, layouten på klotet. Pin vänster och under ringfingret. Gör att bollen svänger mer och tidigare.

Justerbara klotegenskaper, Bedömd eller rekommenderad klotyta. 2000 medium. Bra yta för de flesta underlag, lagom längd och lagom kick

 

2. Roto Grip Uproar. En symmetrisk ligga och kicka boll för mediumbanor

Har följande fasta klotegenskaper

Konstruktion, kärnan Symmetrisk

Material i skalet Medium Reaktiv Pearl

Klotet har Rg 2,55 Medium Högt Rg, får klotet att svänga något senare,

Klotet har Diff 0,042 Medium Hög Rg Diff, lite mer reaktion vid brytpunkt och lite mer flare

Klotet har Int 0,000 Ingen Int, dvs Symmetrisk kärna, stabilaste typen av klot,

Borrningsegenskaper, layouten på klotet. Pin mellan och ovanför fingrarna, gör att klotet går ner lite längre

Justerbara klotegenskaper, Bedömd eller rekommenderad klotyta. Blank. Gör att klotet svänger något mindre och senare.

 

3. Columbia 300 WD. En plastboll som svänger minst av alla bollar.

Har följande fasta klotegenskaper

Konstruktion, kärnan Symmetrisk

Material i skalet Superlugn Polyester Pearl

Klotet har Rg 2,70 Högt Rg, får klotet att svänga senare

Klotet har Rg Diff 0,017 Ultra Låg Rg Diff, stabilast, minst kick, mycket lite flare

Klotet har Int 0,000 Ingen Int, dvs Symmetrisk kärna, stabilaste typen av klot,

Borrningsegenskaper, layouten på klotet Pin rakt över CG, normal ”nollad” borrning på spärrbollen

Justerbara klotegenskaper, Bedömd eller rekommenderad klotyta. Blank. Gör att klotet svänger något mindre och senare