Klotanalys resultat, exempel

Ströms Bowlingshops KLOTANALYS för

Förnamn Efternam, Klubb, Datum

I Klotanalysen ingår bla din PAP, dina klots Rg, Rg diff, layouter och ytor. Slutsatser och förslag till åtgärder.

Kortare förklaring finns här, mer utförliga i Ordlistan under Bowlingkunskap.

 

Spelaregenskaper

Din PAP, Positive Axis Point, är 5 3/8, Höger, 1 upp

PAP, Positiv Axis Point är den punkt som ligger still på en icke flare-ande/wobblande boll (dvs att rullbanan inte vandrar), typ spärrboll eller enklaste uretan eller klisterklot. Är individuell och beror på spelarens släpp. När man borrar klot och vill ha en speciell layout, dvs var hålen ska sitta, har det stor betydelse var en PAP finns. Så lär dig dessa siffror och berätta det för din klotborrare.

Ligger vanligtvis mellan 4″ and 6 1/2″ och oftast något ”upp”. Vilket innebär att rullbanan ligger lite närmare tummen än fingrarna. Allt mäts oftast i och anges i tum, 1 tum = 25,4 mm.

Under 5” är låg rull, över 6” är hög rull.

Rg och Rg Diff på dina bollar är också bra att veta vid ev komplettering eller ersättning av dina gamla klot. Rätt Rg och Rg Diff värde på din nya boll är avgörande för vad den ska användas till.

Layouterna på dina klot kan vägleda hur du bäst borrar dina nya eller ev ändrar dina gamla.

Ytorna, det enda som enkelt kan justeras efter borrning och av dig själv. Också den egenskap som mest påverkar klotet. Lär dig vad du har och hur du kan ändra den.

 

Sammanfattning av Dina klot. (Detaljer längre ner) OBS verkar något blivit fel, hör av dig!

Klot 1. Bör svänga mest och sen är det fallande skala. Men beror på hur mycket bollarna är spelade med. En gammal mycket spelad boll svänger betydligt mindre än en ny.

 1. Storm IQ, En boll som svänger relativt tidigt och jämnt
 2. Storm IQ Tour pearl. En boll som svänger relativt mycket och sent
 3. Storm Victory Road. En mediumboll med längd och kick.
 4. Brunswick Smash Zone. En mediumboll med rätt jämn kick.
 5. Strom Natural. En uretanboll som svänger relativt jämnt och lite
 6. Rio. En plastboll som svänger minst av alla bollar.

 

Egna åsikter.

Jag skulle vilja säga att jag saknar ett lugnare klot som svänger lite mindre.

Ströms kommentarer.

Du har en rätt så bra utrustning som täcker det mesta. De som spelar med den typ av skruv som du gör har ofta problem när det svänger för mycket. Två lösningar är att även spela förstaslaget med plastbollen om det är för torrt. Eller rätt ofta väljer de en uretanboll som du har. Det du kanske saknar är en väldigt lugn reaktiv boll. Finns några välja på och de är ofta billiga. Alternativt en uretanboll till fast med annan borrning och blank.

Dina layouter är kanske lite för lika, du har pin ovanför ringfingret eller ovanför lite till höger på alla kloten. Lite synd då det finns lite mer att ta av när det gäller variationer i pin-placering.

Ytorna är alltid det ska justeras med i slutet. Betyder otroligt mycket vilka ytor man har på kloten och där hittar man till slut rätt med klotets slutgiltiga egenskaper. Går enkelt att ändra själv. Ha gärna några Abralon som du kan justera ytan med 500 (matt) till 4000 (finast).

Jag kan rekommendera en av de enklaste reaktiva Brunswickskloten som du kan använda på lite torrare underlag när uretan och plast inte fungerar. Storms enklaste klot har ofta för mycket friktion varför Brunswicks lite lugnare ytor ofta passar bra till denna typ av klot.

 

Förslag (klotanalyspris gäller t.o.m 30/4-15)

 1. Tex Brunswick Strike King normalpris 1983 kr inkl borrning. Ditt ”klotanalyspris” XXX kr inkl borrning och insatser. Layouten bör vara så att pinnen är ca 6” från din PAP dvs vid ditt långfinger. Bollen bör i början vara blank, men kan ev tas ner till 4000 för få lite lugnare kick.
 2. Storms uretan Pitch Black och med pin och yta som ”A”. Normalpris 2595 kr, ”klotanalyspris” XXXX kr.
 3. Sen kan det alltid behövas byta ut en gamla favoritboll som man spelat trött. Så har du någon boll av de du har och som du spelat mycket med så att den inte riktigt gör jobbet, så finns de många nya som kan ersätta dem. Men då måste jag veta vilket det ev är för ge ett bra klotanalyspris.

 

Dina klot nu, mer detaljerat.

 1. Storm IQ, En boll som svänger relativt tidigt och jämnt

Har följande fasta klotegenskaper

Symmetrisk aggressiv reaktiv

Solid, pärlemofärg saknas i skalet som gör att klotet svänger lite tidigare

Klotet har Rg

2,48 Lågt Rg, får klotet att svänga tidigare,

Klotet har Rg Diff

0,050 Hög Rg Diff, stark reaktions vid brytpunkt, mycket flare

Borrningsegenskaper. Layouten på klotet.

Pin rakt ovanför ringfingret

Justerbara klotegenskaper. Ytan på klotet.

Troligen 2000 medium. Bra yta för de flesta underlag, lagom längd och lagom kick

 

 1. Storm IQ Tour pearl. En boll som svänger relativt mycket och sent

Har följande fasta klotegenskaper

Symmetrisk aggressiv reaktiv

Pearl, pärlemofärgen i skalet som gör att klotet svänger lite senare,

Klotet har Rg

2,49 Medium Lågt Rg, får klotet att svänga något tidigare,

Klotet har Rg Diff

0,029 Låg Rg Diff, stabil, mindre kick, lite flare

Borrningsegenskaper, layouten på klotet

Pin ovanför och till höger om fingrarna.

Justerbara klotegenskaper, klotets yta

Blank. Gör att klotet svänger något mindre och senare.

 

 1. Storm Victory Road. En mediumboll med längd och kick.

Har följande fasta klotegenskaper

Medium aggressiv reaktiv

Pearl, pärlemofärgen i skalet som gör att klotet svänger lite senare,

Klotet har Rg

2,53 Medium Rg, medium jämn sväng,

Klotet har Rg Diff

0,055 Ultra Hög Rg Diff, mycket reaktions vid brytpunkt, mycket flare

Borrningsegenskaper, layouten på klotet

Pin ovanför och lite till höger om fingrarna.

Justerbara klotegenskaper, klotets yta

Blank. Gör att klotet svänger något mindre och senare.

 

 1. Brunswick Smash Zone. En mediumboll med rätt jämn kick.

Har följande fasta klotegenskaper

Medium lugn reaktiv

Pearl, pärlemofärgen i skalet som gör att klotet svänger lite senare,

Klotet har Rg

2,51 Medium Lågt Rg, får klotet att svänga något tidigare,

Klotet har Rg Diff

0,047 Hög Rg Diff, stark reaktions vid brytpunkt, mycket flare

Borrningsegenskaper, layouten på klotet

Pin ovanför och till höger om fingrarna.

Justerbara klotegenskaper, klotets yta

4000 fint. Halvblank ytan utan att bollen är blank, ligger och kickar utan att vara känslig

 

 1. Strom Natural. En uretanboll som svänger relativt jämnt och lite

Har följande fasta klotegenskaper

Uretan

Solid, pärlemofärg saknas i skalet som gör att klotet svänger lite tidigare

Klotet har Rg

2,55 Medium Högt Rg, får klotet att svänga något senare,

Klotet har Rg Diff

0,038 Medium Rg Diff, normal reaktion vid brytpunkt, medium flare

Borrningsegenskaper, layouten på klotet

Pin ovanför och till höger om fingrarna.

Justerbara klotegenskaper, klotets yta

2000 medium. Bra yta för de flesta underlag, lagom längd och lagom kick

 

 1. Rio. En plastboll som svänger minst av alla bollar.

Har följande fasta klotegenskaper

Polyester

Pearl, pärlemofärgen i skalet som gör att klotet svänger lite senare,

Klotet har Rg

2,70 Högt Rg, får klotet att svänga senare

Klotet har Rg Diff

0,017 Ultra Låg Rg Diff, stabilast, minst kick, mycket lite flare

Borrningsegenskaper, layouten på klotet

Pin rakt över CG, normal ”nollad” borrning på spärrbollen

Justerbara klotegenskaper, klotets yta

Blank. Gör att klotet svänger något mindre och senare.