PAP

Här kommer jag beskriva Vad PAP är (eng Positive Axis Point). Hur PAP uppkommer. Och till vilken nytta det kan vara att veta sin PAP. Hur man mäter den och sist ett Länk-bibliotek så du kan forska vidare i ämnet.

Vad är PAP. PAP är den punkt på klotet som ligger stilla i släppögonblicket. Dvs den axel klotet rullar runt. Tejpar man på PAP så kan du kontrollera att du har rätt PAP. Tejpen ska då ligga helt stilla.

PAP uppkommer då du släpper, dvs det är du med din handled som bestämmer var denna PAP kommer att hamna. Räknas ut från centrum av greppet och en normal spelare har runt 5 tum mellan greppcentrum och PAP.

Nyttan med PAPen är att den bestämmer hur vi ska borra dina klot för få olika egenskaper. Förenklat, så ju längre det är mellan PAP och klotets pin ju längre går klotet innan den svänger. Kortare avstånd mellan PAP och pin ju kortare går klotet innan den börjar ta tag i banan. Vill man ha längd, borra med ca 5-6 tum mellan PAP-Pin, vill du att klotet ska svänga tidigt ha ca 1-2 tum mellan PAP-Pin.

Finns många sätt att mäta var PAPen är. Armadillo eller med spinner är två populära metoder som finns beskrivna i länk.biblioteket längre ner.

Länk-bibliotek. Länkar till videos, PDF och hemsidor om Axis Rotation. Sök gärna själv på PAP Positive Axis Point Bowling Ball för få de senaste i ämnet.
En liten brasklapp. Inte alla har full koll på vad de pratar om, vissa bara berättar vad andra redan har sagt och ibland missförstått det hela. Försök vara kritisk och kolla på så många som möjligt. Då kanske man kan förstå något och komma fram till vad som stämmer.