Rg

De olika sakerna som påverkar hur klotet uppträder är framförallt… 1. Hur kärnan är konstruerad (detta kapitel, beskrivs av Rg). 2. Vilket skal klotet har (om det är polyester, uretan eller reaktivt, beskrivs på andra ställen). 3. Vilken yta man lägger på klotet (matt till blank, läs om det på annat ställe) och 4. Hur man borrar klotet, dvs var man sätter pin.

Nörda gärna ner dig i Rg mm, men försök förstå vad som är viktigt och viktigast och förstå slutsatserna. Eftersom slutsatserna är viktigast tar vi de nu som en inledning. Du behöver inte veta vad Rg är, du kan överlämna det helt till din klotborrare. Men ju mer kunskap du skaffar dig ju roligare och lättare blir det att kommunicera med din Pro Shop.

Inledning

Rg.
Hög Rg (Det Rg som står på klotlådan, Rg i x-led, bollens lägsta Rg) gör att kloten svänger senare och mindre.
Låg Rg gör att klotet svänger tidigare och hinner svänga mer.
Diff.
Hög Rg Diff (ofta bara kallad Diff, Rg i y-led, klotets högsta Rg) gör att klotet kickar mer.
Låg Rg Diff gör att klotet kickar mindre.
Int.
Hög Rg Diff Intermediate (ofta kallad Int eller mass bias, mb, är Rg i z-led, ligger mellan högsta och lägsta Rg) gör att klotet är kraftigt asymmetriskt och mer formbar med olika layouter och kan svänga mer).
Låg Rg Diff Intermediate gör att klotet är mer symmetriskt och stabilare.

Beroende på Rg-typ delar vi in kloten i tre sorter
3-komp (Högst Rg lägst Rg Diff, enklare klot, spärr och hallklot)
Symmetrisk, (Medium till låg Rg, låg till hög Rg Diff, men ingen Int (Rg Diff Int). De flesta vanliga klot, störst grupp.)
Asymmetrisk (Ofta låg Rg, hög Rg Diff och har Rg Diff Int. Kloten som svänger mest)


Rg


Rg är ett mått på hur vikterna är fördelade i klotet, dvs hur kärnan är konstruerad.

Klotets Rg, Radius of Gyration. Rg-värdet mäts i x-led,  dvs vid pin. Rg ett mått på hur kärnan är konstruerad, en av de sakerna som påverkar hur tidigt klotet svänger och hur rotationsvilligt klotet är.

Rg påverkan framförallt vid 20-40 fot, dvs ca där torrfältet börjar

Ju lägre RG-värde, ju tyngre och mindre kärna har klotet och lättare att få snurr på och klotet går tidigare i rull.  Gör ofta att klotet svänger tidigare och jämnare och ofta hinner svänga mer. Lättare få rotationer om klotet har lågt Rg. Dvs att det mesta av vikten finns nära centrum.

Ju högre Rg, ju mer jämntung eller mer skaltung och större är kärnan och gör att klotet svänger senare, längre ner i banan.

Precis som det är svårare att få snurr på ett tungt svänghjul där mycket vikt finns längre från centrum krävs mer rotationer av spelaren för att få snurr på klotet om det har högt Rg.

En grov tumregel är att för varje 1/100 som det skiljer på RG-värdet så motsvara detta ca 1 fot (ca 30cm) i längd. Gäller för en mediumspelare med mediumvarv och mediumfart i bollen.

Högt Rg-värde så är klotet jämntungt, dvs mer eller mindre samma material överallt i klotet. De klot vi kallar trekomponentsklot är ungefär så. Enklaste spärrkloten och hallkloten är 3-komp. Dessa klot har låg Rg Diff, dvs klotet har ingen större skillnad i x, y eller z-axel. Dessa klot svänger sent och lite.

Symmetriska klot kallar vi de som har skillnad mellan x och y led men inte i z. Symmetriska har skillnad mellan sin x-axel (lägsta Rg, där pin finns) och y-led sin högst Rg. Skillnaden kallar vi Rg Diff. Däremot finns ingen skillnad mellan y och z-led. Finns många varianter av symmetriska klot och gör allt utom svänger minst (det gör trekomponentskloten) eller mest (det gör de asymmetriska kloten.

Asymmetriska klot är de som har olika värde i x (lägsta Rg, pin), y-led (högsta Rg värdet) och z-led. Det som kallas Rg Diff Intermediate, dvs det Rg som ligger mellan det högst och lägsta RG. Har några olika namn, mass bias (mb) och är alltid utmärkt på klotet på de stark asymmetriska. På medium asymmetriska är det frivilligt att märka ut den. Här finns de klot som svänger mest. Exempel på asymmetrisk kärna (RAD4) och asymmetrisk kärna (Booster HV).

Klotets Rg (Det Rg som står på klotlådan, Rg i x-led, bollens lägsta Rg, utmärkt med pin varierar från 2,46-2,80) 
2,46 – 2,48 Lågt Rg, får klotet att svänga tidigare
2,49 – 2,51 Medium Lågt Rg, får klotet att svänga något tidigare
2,52 – 2,54 Medium Rg, medium jämn sväng
2,55 – 2,57 Medium Högt Rg, får klotet att svänga något senare
2,58 – 2,80 Högt Rg, får klotet att svänga senare

Klotets Diff (Eg Rg Diff), Rg skillnad mellan lägsta Rg (x-led) och högsta Rg (y-led), 90 grader från pin, varierar från 0-0,060)
0-0,029 Låg Rg Diff, stabil, mindre kick, lite flare och mindre sväng
0,030-0,040 Medium Rg Diff, lite mer reaktion vid brytpunkt och lite mer flare och sväng
0,041-0,060 Hög Rg Diff, mycket reaktions vid brytpunkt, mycket flare, mycket sväng

Klotets Int (Rg Diff Intermediate (ofta kallad Int eller mass bias, mb) finns bara i asymmetriska klot och är Rg diff i z-led förhållande till y-led, ligger mellan högsta och lägsta Rg). Rg i z-led varierar från 0-0,030 och ligger alltid mellan Rg x (lägsta Rg) och y (högsta Rg).
0,000 Ingen Int, dvs Symmetrisk kärna, stabilaste typen av klot
0,004-0,009 Svagt eller lågt Asymmetrisk kärna, lite mer reaktion på torrfält, något kickig
0,010-0,019 Medium Asymmetrisk kärna, lite snabbare reaktion på torrfält, något kickigare
0,020-0,030 Kraftigt Asymmetrisk kärna, snabb reaktion på torrfält, kickigare 

Mer om Rg

Rg står för Radius of Gyration, dvs gyrationsradie och värdet som visas är alltid bollens minsta Rg och kallas ibland för x-axel. Rg är ett mått på en bolls motståndskraft mot förändringar i rotationshastigheten. Tekniskt sett är Rg lika med kvadratroten av bollens massatröghetsmoment dividerat med dess massa. I praktiken mäts Rg experimentellt med en Rg -svängning, men den kan också beräknas från en bolls CAD -modell. Rg uttrycks vanligtvis i enheter i tum och de nuvarande USBC -gränserna för RG är 2,460 ″ och 2,800 ″.

För en bowler blir en låg Rg -boll lättare att ”varva upp” och den kommer att varva snabbare eftersom mer av dess massa fördelas närmare bollens mitt. Medel Rg -bollar är svårare att få snurr på. Höga Rg -bollar är svårast att varva eftersom mer av deras massa ligger längre bort från bollens mitt. Därför kommer bowlare vanligtvis att se senare och mindre svängande boll när de slår med en hög RG -boll.

Rg Diff är skillnaden mellan bollens högsta och lägsta RG. Total differens är en stark indikator på en kärnans totala styrka och flarepotential. Flare skapas när bollen migrerar från dess släppaxel. Stor flare kan märkbart minska bollens längdpotential. Dvs den börjar svänga tidigare. Större flare anses i allmänhet vara en tillgång för att spela på oljigare banor, eftersom bollen presenterar en fräsch, torr yta på alla på varandra följande varv. När kulan korsar från de oljigare ribborna till de torrare, får ytan mer kontakt med banan för att öka friktionskoefficienten, vilket orsakar tidigare sväng och större total sväng. Det vill säga tidigare och större sväng jämfört med en mindre flaringboll. Mindre flare bollar ger bowlaren bättre längd och senare kick.

Den högsta tillåtna totala skillnaden per USBC -regler är 0,060 ″.

Int. diff .: Mellanliggande differens är skillnaden mellan bollens maximala och mellanliggande RG. Symmetriska bollar har en mellanliggande skillnad på 0,000 ″. Mellanliggande differential är också en indikator på kärnans totala styrka och flarepotential, men i allmänhet i mindre utsträckning än total differens.

Bollar med högre mellanskillnader har i allmänhet mer mångsidighet i hur de kan borras till bowlaren. Detta kan vara både bra eller dåligt, beroende på klotborrarens skicklighet.

Rg, (Rg) Diff och (Rg Diff) Int är de tre parametrar som gör att vi exakt kan klassificera den potentiella dynamiska styrkan hos en bowlingkärna. Den andra faktorn som kan påverka kärnans dynamiska styrka är dess faktiska geometriska form, som kan påverka hur betydligt bollens massegenskaper förändras när de borras. Vissa bollar är utformade så att en skicklig borrborrare dramatiskt kan ändra de så borrade RG: erna och differentialerna med olika layouttekniker, medan andra bollar är utformade så att de oborrade massegenskaperna bibehålls så mycket som möjligt efter att hålen har borrats. Dessa är helt enkelt två motsatta tillvägagångssätt för kärndesign; det ena är inte bättre än det andra.

Slutsats

Rg.
Hög Rg (Det Rg som står på klotlådan, Rg i x-led, bollens lägsta Rg) gör att kloten svänger senare och mindre.
Låg Rg gör att klotet svänger tidigare och hinner svänga mer.
Diff.
Hög Rg Diff (ofta bara kallad Diff, Rg i y-led, klotets högsta Rg) gör att klotet kickar mer.
Låg Rg Diff gör att klotet kickar mindre.
Int.
Hög Rg Diff Intermediate (ofta kallad Int eller mass bias, mb, är Rg i z-led, ligger mellan högsta och lägsta Rg) gör att klotet är kraftigt asymmetriskt och mer formbar med olika layouter och kan svänga mer).
Låg Rg Diff Intermediate gör att klotet är mer symmetriskt och stabilare.

Som vanligt finns mycket i denna väldigt informativa video.