Rotationshastighet, Rev Rats, Revs

Här beskrivs Vad rotationshastighet är. Hur rotation hastigheten uppkommer. Och till vilken nytta det kan vara att veta sin rotationshastighet. Hur man mäter den och sist ett Länk-bibliotek så du kan forska vidare i ämnet.

Vad är Rotationshastighet? Det är det mått på hur fort ditt klot roterar runt sin axel. Revs som de säger på engelska, är hur mycket snurr du har på kulan.

Hur uppkommer Rotationerna? Ditt klots rotationshastighet beror på hur mycket ”tag” du får i klotet. Helt enkelt din påverkan med fingrarna att få klotet att snurra. Ju mer brukar vara bättre. Tvåhands har ofta lättare får mer rotation på klotet.

Vilken nytta är det att veta vilken rotationshastighet man har? En spelare med mycket hög rotationshastighet kräver helt olika ytor och borrningar än en med låg rotationshastighet.

Så kan du behärska snurren med hög rotationshastighet så har du bra utgångsläge för att få strajk. Tyvärr kan för mycket snurr göra att man får för mycket sväng och ibland dålig precision. Så hitta en bra mix rotationshastighet och bollfart som passar ditt spel. Glöm inte att ju högre rotationshastighet du har, ju mer fart, dvs ju hårdare måste du slå, annars blir det pannkaka av allt.

Hur man mäter rotationshastigheten. Använd en videokamera och filma en upptejpad boll. Finns flera exempel i biblioteket nedan. Räkna antalet varv klotet gör från släppet till kägelträffen, dela med tiden det tar och du får rotationshastigheten. Ofta redovisar vi den i rpm (revolutions per minute) dvs varv per minut.

Ska här försöka hitta några kända spelare och vad de har. 300-350 anses vara normalt. Jesper Svensson lär ha 580-650 mph vilket är rätt mycket. Variationen beror på att de bästa spelarna kan variera sin hastighet för att uppnå olika egenskaper. Jason Belmonte har också kring 600. Robert Smith 700! och han har tummen i…

Länk-bibliotek. Länkar till videos, PDF och hemsidor om Axis Rotation. Sök gärna själv på Axis Rotation Bowling Ball för få de senaste i ämnet.
En liten brasklapp. Inte alla har full koll på vad de pratar om, vissa bara berättar vad andra redan har sagt och ibland missförstått det hela. Försök vara kritisk och kolla på så många som möjligt. Då kanske man kan förstå något och komma fram till vad som stämmer.
1. RPM Revs förklaras
2. Träna Rotationer med JR Raymond
3. Daria Pajak, en av de tjejer som har mest varv.
3. Storm hjälper dig mäta din rotationshastighet
4. Joachim Karlssons 600 rotationshastighet
5. Rotationshastighet video Art Of Bowling
7. Bowlingthismonth, betalsida om Rotationshastighet (mm), BTM är verkligen värd sina dollars
8. Överkurs (dvs saker du absolut inte behöver läsa eller förstå.) Träna hemma på ”Rev Rate”? Här är en kille som uppfunnit ett hjälpmedel.