Sammanfattning. Dessa klot behöver du!

Vi vet att man kan dela in spelare i sju grupper.