Kapitel 20. YTAN!

Detta kapitel är enkelt, men en av de viktigaste. Ingenting annat påverkar så mycket som vilken ytan du har på bollen. Inget annat är så enkelt att ändra! Så med ev ytjustering så ska vi slutligen se till att din boll verkligen gör det vi vill. Om den inte gör det? Då...