Kapitel 14. Uretan-klot

Uretanklot Allmänt Uretan, när det gäller bowlingklot, är normalt ett icke poröst ytmaterial. Det finns även moderna hybrid uretanklot som kan vara mer eller mindre porösa. Men alla klot vi idag kallar uretan har alla liknande egenskaper.  De svänger tidigt och har...