Laga ditt spräckta uretanklot. SUF Ströms Uretan Fix

590 kr

Ströms Uretan Fix SUF kommer nu att provas i skarpt läge. Efter år av försök att laga sk “spräckta” uretanklot är det dags att låta bowlare få sina ev spräckta utretanklot lagade istället för att kasta dem. Interna testningen av SUF metoden är klar och nu är det dags för vem som helst att medverka. Om det fungerar? Prova! Fungerar det inte, kostar det inget. Men alla bollar än så länge har fungerat. När ditt söndriga klot blivit lagat kommer du vara med i min flera års långtidsuppföljning (frivilligt såklart) för se om lagningen är permanent,  dvs att uretanklotet t.o.m. har bättre hållfasthet efter SUF än innan.

Lyssna!  Ex1 Innan SUF spräckt uretan. Efter SUF, hel igen! Ex 2 Innan SUF, spräckt uretan. Efter SUF, hel igen.

Kategorier: , Tillverkare:

Sen uretankloten kom 1982 har separation av skal och kärna i uretanklot varit ett stort och olösligt problem. Problemen accelererade i och med Pitch Blacks, Purple Hammer och andra nya utetanklots stora framgångar senaste åren. Det är ett vanliga problem att även dagens uretanklot ofta "spricker". Du märker det tydligt när du bankar på klotet eller när det träffar käglorna, det låter ihåligt. Innan Ströms Uretan Fix SUF, så var det bara att slänga klotet om garanti tiden hade gått ut. Det fanns absolut inget sätt att laga spräckta uretan klot då. Nu finns det, nu finns Ströms Uretan Fix, SUF.

Ströms Uretan Fix är en metod som bla går ut på att epoxi-injicera extremt lättflytande tvåkomponents resin i vakuumkammare. Likt som man gjorde förr i träbanor och som man gör nu för att tex laga betongsprickor. Dvs metoden är vanlig i industrin. SUF kostar 590 kr och tar en vecka. Frakt fram och tillbaka ingår och även en totalrenovering, inkl ev fyllning av balanshål, värd 490 kr. Nästan alla klot som genomgått SUF har lyckats. Skulle klotet närmaste året separeras igen, ingår en ny kostnadsfri behandling eller så får du alla pengarna tillbaka. Om klotet är så spräckt och inte ens SUF fungerar behöver du inte betala någonting alls, du får alla pengar tillbaks då.

Ströms Bowlingshop har utökat renoveringsmaskinparken och har nu det mest moderna och bästa som finns för att kunna renovera klotet kraftfullt men varsamt. Här är videos mm på liknande eller exakt samma maskiner som Ströms Bowlingshop har. Två automatiska Storm surface factory (2017, 2020) ett Mirka ball system (2020), tre Haus maskiner (gen 1, 2010, gen 2, 2012, gen 2, 2016) ultraljudmaskiner för 6 st klot samtidigt (2018, 2020) och två spinnrar (2010, 2015).


Innan SUF

Innan, OBS måste ses med ljud, det är ljudet som är viktigast. Innan hör du tydligt det ihåliga ljudet av en spräckt modern uretanboll.


Efter SUF

Efter genomgången Ströms Uretan Fix SUF, så hörd du ingenting av detta ihåliga ljudet. Klotet är lagat!